Sint-Paulus

Kortrijk

Kalender

donderdag 30 augustus: open klasdag van 16.00 tot 19.00 u.
maandag 3 september: start nieuwe schooljaar
dinsdag 4 september: infoavond kleuter
donderdag 6 september: infoavond lager


 

Materiaal nieuw schooljaar
Ook volgend schooljaar stelt onze school schoolmaterialen zoals potlood, gom, balpen, … gratis ter beschikking aan alle leerlingen. Uiteraard is het ouders vrij voor hun kinderen zelf materiaal aan te kopen. Klik hier voor meer info.


 Openingsuren secretariaat tijdens de vakantie

4-8 juli   9.00 - 12.00 u ; 14.00 - 16.30 u
woensdagnamiddag gesloten

18-22 augustus   9.00 - 12.00 u ; 14.00 - 17.00 u
woensdagnamiddag gesloten

25-29 augustus   9.00 - 12.00 u ; 14.00 - 17.00 u
woensdagnamiddag gesloten
donderdagnamiddag 'open klasdag' van 16.00 tot 19.00 u

 


 

BELANGRIJK:  GOEDKEURING SCHOOLREGLEMENT 2018-2019

Het schoolreglement 2018-2019 staat online. De wijzigingen worden u samen met de Weekinfo doorgestuurd. Uw kind blijft ingeschreven na goedkeuring van het schoolreglement. Daarom vragen we u om via onderstaande link het schoolreglement 2018-2019 goed te keuren tegen dinsdag 26 juni 2018. Let wel: u dient dit voor elk kind in te vullen!

Om zicht te hebben op de organisatie van de klassen voor volgend schooljaar, vragen we u ook om aan te geven of uw kind(eren) op 1 september terug school zal/zullen lopen in Sint-Paulus of niet. Bedankt om ook dit aan te vinken.

Keur hier het schoolreglement goed!